Site Overlay

CENNÍK

Cenník nájdete TU!

 

Podmienky ponuky:

 • Objednávateľ vytýči požadované otvory
 • Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj el. energie 230 V resp. 400 V pre rezanie a vŕtanie priemerov > 300mm
 • Objednávateľ zabezpečí bezplatne výplachovej vody a miesto na jej vylievanie
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za statické posúdenie vŕtaných a rezaných konštrukcií
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za narušenie statickej rovnováhy upravovanej konštrukcie
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za navlhnutie upravovanej konštrukcie
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania, rezania, brúsenia

Príplatky / zľavy:

 • Pri vŕtaní smerom nahor účtujeme príplatok 100% k základnej cene vŕtania
 • Pri rezaní a vŕtaní tehly poskytujeme zľavu 30% zo základnej ceny rezania a vŕtania
 • Pri rezaní a vŕtaní Ytongu poskytujeme zľavu 50% zo základnej ceny rezania a vŕtania
 • V prípade zabezpečenia el. energie dodávateľom, účtuje dodávateľ za el. generátor 10,- €/hod (min. 50,- €)
 • Dodávateľ môže účtovať za používanie vlastného lešenia do v 3,5m prenájom 30,-€/deň
 • Dodávateľ môže účtovať nezavinené prestoje a pomocné práce 15,00 €/hod/pracovník
 • Dodávateľ môže účtovať dopravné náklady 0,40 €/km a v rámci Bratislavy jednotné dopravné 20,00 €
 • Dodávateľ môže účtovať príplatok 25% pre práce mimo pracovnej doby, t. j. 17.00 – 7:00 hod.
 • Dodávateľ môže účtovať príplatok 25% pre práce v sťažených podmienkach a práce vo výške nad 2,6m
 • Dodávateľ môže účtovať príplatok 10% za odsávanie výplachovej vody
 • Dodávateľ môže účtovať príplatok 10% za používanie chladiacej vody z prenosnej nádrže
 • Minimálna fakturovaná cena (pri malom množstve vŕtania, rezania…) je 100,-€ + dopravné náklady

Ceny sú uvedené bez DPH!

Planosť cenníka: rok 2023

Cenník renovácie jadrových vrtákov!