Site Overlay

KONŠTRUKCIE

Oceľové konštrukcie

Pri vyrezávaní otvorov do nosných stien býva statikom navrhnutá oceľová konštrukcia, ktorú je nutné do vyrezaného otvoru osadiť.

Zabezpečujeme výrobu aj ukotvenie týchto oceľových prvkov.